Kosmos

MI.3205-3206**

1 szt.

Zjazd Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego Moskwa.

ZSRR

0,80 

1 szt.