1961-1970

FI.1127-1129**

7 szt.

Rocznica Powstania UNICEF

1,20 

7 szt.