1961-1970

FI.1127-1129**

4 szt.

Rocznica Powstania UNICEF

1,20 

4 szt.