1961-1970

FI.1434**

6 szt.

20 Rocznica Wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych

0,50 

6 szt.