1961-1970

FI.1857-1858

8 szt.

Rocznica Zwycięstwa Nad Faszyzmem i Zjednoczenia Ziem Zachodnich i Północnych

0,40 

8 szt.