1961-1970

FI.1857-1858

9 szt.

Rocznica Zwycięstwa Nad Faszyzmem i Zjednoczenia Ziem Zachodnich i Północnych

0,40 

9 szt.