1961-1970

FI.1857-1858**

4 szt.

25 Rocznica Zwycięstwa Nad Faszyzmem i Zjednoczenia Ziem Zachodnich i Północnych

0,50 

4 szt.