1971-1980

FI.2203-2204

30 szt.

Polski Drzeworyt Ludowy z XVI w.

0,20 

30 szt.