1981-1990

FI.2918-2919**

3 szt.

Poczet Królów i Książąt Polskich

1,05 

3 szt.