1981-1990

FI.3133**

1 szt.

Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność”

1,20 

1 szt.