1951-1960

FI.940

6 szt.

Rocznica Powstania Komunistycznej Partii Polski

1,00 

6 szt.