Czechosłowacja

TELEKOMUNIKACJA CZECHOSŁOWACJA MI.1559**

1 szt.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacji

 

0,70 

1 szt.