Wojsko

MI.1890-1891**

1 szt.

Rocznica Powstania Słowackiego

Czechosłowacja

0,50 

1 szt.