Czechosłowacja

MI.2500**

1 szt.

Słowacka Uczelnia Techniczna

Czechosłowacja

0,50 

1 szt.