Czechosłowacja

MI.2906**

1 szt.

Gospodarka Energi Jądrowej

Czechosłowacja

0,80 

1 szt.