Czechosłowacja

MI.2926**

1 szt.

Organizacja Współpracy Krajów Socjalistycznych

Czechosłowacja

0,60 

1 szt.