Kosmos

LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.95**

1 szt.

Apollo 16.

 

8,00 

1 szt.